Автогрейдер MITSUBER MG150R

Ширина отвала 3,75 метра;
Масса 15 тонн

Цена за час (руб.): 
1700 (нал);1800 (безнал с НДС)
Фото: 
Категория: